V Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Wizja ZERO

PROGRAM

V Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Wizja ZERO”

Sala konferencyjna ARCHE Hotel Krakowska w Warszawie

 

Organizator: Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Współorganizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Partnerzy: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pracodawcy RP

 

Patronat Honorowy:

Rada Ochrony Pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

14 – 15 września 2023 r.


 

DZIEŃ I – 14 września 2023 r.


9.30-10.00
Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników

 

 • dr inż. Józef Witczak, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Adresy powitalne

 

 1. Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy
 2. dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 3. Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 4. Elżbieta Dobrowolska, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 5. Rafał Dudkiewicz, Prezes Pracodawcy RP

 

10.00 - 11.30
Sesja inauguracyjna

 

„Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – Wizja 0 – jakie wyzwania czekają pracodawców?”

 • Działania ograniczające występowanie chorób zawodowych – prof. dr hab. Jolanta Walusiak – Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
 • Rządowy Program Poprawy Warunków Pracy” (2023-2025) jako krajowa strategia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
 • Działania Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście Strategii UE „Wizja Zero” – Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy
 • Rola UDT na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w energetyce wiatrowej – przedstawiciel Urządu Dozoru Technicznego

 

11.30 - 11.50

 

 • Wręczenie nagród laureatom konkursu „Służba BHP-najlepszy doradca pracodawcy”
 • Wręczenie wyróżnień z okazji 70-lecia powołania Służby BHP

 

11.50 - 12.30
Przerwa kawowa

 

PANELE TEMATYCZNE


 

Prowadzenie paneli: Michał Olszański, dziennikarz

12.30 - 13.15
Panel 1

 

Efektywna profilaktyka wypadkowa

Tematyka dyskusji:

 • Zwiększanie świadomości pracodawców i pracowników w zapobieganiu wypadków przy pracy
 • Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce wypadkowej
 • Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej do szkoleń:
  • operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych
  • kadry zarządzającej w obiektach infrastruktury krytycznej (szkolenia dotyczące procesu zarządzania sytuacjami kryzysowymi)
 • Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) - zagrożenie promieniowaniem optycznym oraz uciążliwości związanych ze stosowaniem tych urządzeń
 • Czynniki psychospołeczne w profilaktyce wypadkowej
 • Kompleksowe podejście do prewencji wypadkowej – wsparcie dla pracodawców (finansowe i poza finansowe) w poprawie bezpieczeństwa pracy

 

PANELIŚCI:

 

 1. Robert Cienszkowski, Nadinspektor Pracy OIP Warszawa
 2. dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. Instytutu - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 3. dr inż. Jacek Kubica - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Michał Dworzak, Oddział OSPS BHP w Krakowie
 5. Bartosz Gaca, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS

 

13.15 - 13.20
Przerwa techniczna

 

13.20 - 14.15
Panel 2

 

Ograniczenie chorób zawodowych, a nowoczesne technologie

Tematyka dyskusji:

 • Współpraca pracodawcy z lekarzem medycyny pracy
 • Wczesna diagnostyka wykrywająca choroby związane z pracą
 • Inteligentne środki ochrony indywidualnej - system monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego

 

PANELIŚCI

 

 1. prof. dr Marta Wiszniewska, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
 2. dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, kierownik Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 3. dr n. o zdrowiu Andrzej Dziedzic, Oddział OSPS BHP w Tarnowie
 4. Tomasz Golis, prezes Śląskiej Izby Pracodawców, Pracodawcy RP

 

14.15 – 15.15
Lunch

 

Konsultacje na stoiskach Partnerów

Konkursy

 

15.15 – 16.00
Panel 3

 

Zdrowie i dobrostan pracowników

Tematyka dyskusji:

 • Promowanie zdrowia w miejscu pracy
 • Nowotwory i choroby układu krążenia pochodzenia zawodowego
 • Wpływ warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne
 • Wellbeing in work life balance
 • Ochrona zdrowia i jego promocja – programy rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS

 

PANELIŚCI

 

 1. dr Krzysztof Puchalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J Nofera w Łodzi
 2. dr inż. Joanna Kamińska, Zastępca kierownika Zakładu Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 3. Jarosław Dejneka, Oddział OSPS BHP w Katowicach
 4. Anna Sójka, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS
 5. Wojciech Semmerling, Pracodawcy RP
 6. Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS

 

16.00 - 16.05
Przerwa techniczna

 

16.05 - 17.00
Doskonalenie zawodowe służby BHP

 

 • Działania na rzecz zwiększania kompetencji służby bhp – Paweł Kania, Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie
 • Certyfikacja osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ocena kompetencji w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - dr inż. Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Znaczenie certyfikacji w codziennej pracy Służby BHP - Dariusz Płachecki, Kierownik BHP Dywizja Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego w Spółce BUDIMEX
 • Doświadczenia i potrzeby pracodawców w świetle cyfryzacji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – dr inż. Rafał Hrynyk, przewodniczący Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Pracodawcy RP

 

17.00
Podsumowanie i zakończenie I dnia Forum

 

19.30
Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ II – 15 września 2023 r.


 

9.00 - 9.15

 

Powitanie uczestników i rozpoczęcie drugiego dnia V Forum – dr inż. Józef Witczak, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby bhp

Organizatorzy warsztatów:

 • CIOP-PIB
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
 • ALFA i OMEGA
 • FARAONE Poland Sp. z o.o
 • FILTER SERVICE sp. z o.o.
 • ITURRI Poland sp. z o.o.
 • JACKSON SAFETY
 • MILWAUKEE
 • OXYLINE sp. z o.o.

 

9.20 – 10.50

 

SALA I „Choroba zawodowa” Alfa i Omega, Filter Service sp. z o.o. Moderator – prof. dr hab. Jolanta Walusiak – Skorupa, Dyrektor i prof. dr hab. Marta Wiszniewska, Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

SALA II „ Zagrożenia na placu budowy” FARAONE Poland sp. z o.o., ITURRI Poland sp. z o.o., Milwaukee Moderator – Maciej Szmyd, Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, członek Oddziału OSPS BHP w Krakowie

SALA III „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym” JACKSON SAFETY, Oxyline sp. z o.o. Moderator – Paweł Mońka, dyrektor Pionu BHP i P. Poż. W Gaz-System S.A.

SALA IV „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy” Moderator – dr Magdalena Warszewska, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

10.50 – 11.30
Przerwa kawowa

 

Konsultacje na stoiskach Partnerów

 

11.30 – 12.50

 

SALA I „Choroba zawodowa” Alfa i Omega, Filter Service sp. z o.o. Moderator – prof. dr hab. Jolanta Walusiak – Skorupa, Dyrektor i prof. dr hab. Marta Wiszniewska, Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

SALA II „ Zagrożenia na placu budowy” FARAONE Poland sp. z o.o., ITURRI Poland sp. z o.o., Milwaukee Moderator – Maciej Szmyd, Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, członek Oddziału OSPS BHP w Krakowie

SALA III „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym” JACKSON SAFETY, Oxyline sp. z o.o. Moderator – Paweł Mońka, dyrektor Pionu BHP i P. Poż. W Gaz-System S.A. SALA IV „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy” Moderator – dr Magdalena Warszewska, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

SALA IV „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałania cyberprzemocy w pracy” Moderator – dr Magdalena Warszewska, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

13.00
Podsumowanie i zakończenie II dnia Forum

 

13.30
Lunch

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

  Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.