III Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

ANKIETA SATYSFAKCJI

REJESTRACJA

ORGANIZATOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie ul. Czackiego 3/5
1.   Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  z siedzibą w Warszawie ul. Czackiego 3/5 w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dalej Stowarzyszenie. 
2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)    dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu do kontaktu) w celu organizacji i przeprowadzenia  III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP "Bezpieczeństwo pracownika przyszłości"

b)    wizerunek osoby (fotografie, krótkie nagrania filmowe) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Pani/Pana wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora

Pozostałe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce 

http://ospsbhp.pl/ochrona-danych-osobowych

W kwestii informacji na temat ochrony danych można również kontaktować się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ospsbhp.pl

3.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin

Polityka prywatności

 

W przypadku problemów z wyświetleniem otwórz formularz w nowym oknie.

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.